Zwroty i reklamacje

1. Zwrot

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, bez względu na wybraną formę płatności, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę mailowo pod adresem: info@eupidere.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoczesnego oświadczenia (skan wypełnionego formularza wysłany mailem lub wypełniony formularz przesłany wraz z produktem).
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu przedawnienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są otrzymane płatności (pomijając koszty dostawy i odesłania produktu). Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w przeciągu 14 dni od czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest na konto Klienta wskazane w formularzu zwrotu. Klient nie ponosi kosztów w związku ze zwrotem płatności.
 7. Koszty związane bezpośrednio ze zwrotem produktu ponosi Klient.
 8. Sklep Eupidere.com nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 9. Zwracany produkt nie może posiadać śladów użytkowania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego, a także na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu.
 10. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta wraz z dowodem zakupu (faktura) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (o ile wcześniej skan nie został przesłany drogą mailową).
 11. Formularz odstąpienia od umowy – załącznik nr 1 do regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy – www.eupidere.com.
 12. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

2. Reklamacja

 1. Wszystkie sprzedawane przez Eupidere sprzęty objęte są gwarancją na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, a bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu wydania lub dostarczenia sprzętu Klientowi.
 2. Producent zapewnia Klientowi wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu z zastrzeżeniem, że Klient będzie używał zakupiony sprzęt w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji.
 3. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się produktu, w tym rozciąganie skóry i wycieranie elementów nośnych
  2. produkty użytkowane w niewłaściwy sposób, niezgodne z jego przeznaczeniem lub pielęgnowane niewłaściwie
  3. produkty uszkodzone mechanicznie (obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwy dobór aparatu do produktu)
  4. produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu
  5. plamy powstałe w wyniku przemoczenia produktu
 4. Eupidere nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zarówno sprzedawanego produktu jak i sprzętu z nim używanego w sposób niezgodny ze specyfikacją (w szczególności obciążenia większego niż zalecane przez producenta - zalecane maksymalne obciążenie pasków "standard" to 700 g., zalecane maksymalne obciążenie pasków "PRO" to 1400 g.).
 5. Reklamowany towar wraz z dokładnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacji (zgłoszenie reklamacji) należy wysłać na adres: DR5000 s.c., DR5000 s.c., Aleje Racławickie 22b/6, 20-037 Lublin
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep Eupidere.com odeśle pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony) produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji na wskazany w oświadczeniu przez Klienta numer rachunku bankowego.
 7. Sklep Eupidere.com nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 8. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu eupidere.com.
 9. Odpowiedź sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Załączniki:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formacie DOC: formularz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formacie PDF: formularz

Formularz reklamacji w formacie PDF: formularz

Formularz reklamacji w formacie DOC: formularz

Nie przegap najnowszych produktów!

Już teraz zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowymi produktami!